· 

Konstytucja 3 Maja

Dziś  obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija już 231 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY!

Ten dzień jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić dzieciom rolę i znaczenie takich słów, jak ojczyzna i patriotyzm. 

     Chociaż wydarzenia te miały miejsce wiele lat temu, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważną rolę. 

      Zapraszamy Państwa  do zapoznania się z krótkim apelem w wykonaniu uczniów klas 1-3.

   Anna Szlęzak