Aktywna tablica


Dzień Nowych Technologii w Edukacji

   21 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach - Dziedzicach obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

   W tym dniu czniowie mieli urozmaicone lekcje użyciem nowych technologii. Wykorzystano ciekawe aplikacje np.: Quiver, Quizziz, Kahoot, Learning Apps. Na lekcjach plastyki oraz zajęciach artystycznych poznawali aplikacje muzyczne Incredibox oraz Muzeum dźwięku. Uczniowie klas młodszych w tym dniu mieli zajęcia z programowania poznali aplikację Run Marco i Code a Pillar oraz na żywo gąsienicę z  Fischer Price.

   W czasie przerw w udostępnionych salach informatycznych uczniowie mogli brać udział w pokazach robotów ( Doc, Mip, MBot, Ozobot) oraz sami mogli tworzyć edukacyjne gry i quizy we wspomnianych wcześniej aplikacjach a także tworzyli kody QR.

    Mimo iż ten dzień był bardzo intensywny, to wniósł w życie szkoły ciekawość, zainteresowanie, spostrzegawczość oraz pobudził uczniów do aktywności w czasie lekcji oraz przerw.


Zaproszenia na otwarte lekcje


ZAPROSZENIE!

Zapraszamy na lekcję otwartą z edukacji wczesnoszkolnej (w klasie 1).

Środa 27.03, godz. lekcja 3 - 9.50 - 10:35. 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta

Ul. Żwirki i Wigury 6

Czechowice-Dziedzice

Sala nr A parter - pierwsze dni po prawej (zaraz po wejściu do szkoły)


ZAPROSZENIE!

Zapraszamy na lekcję otwartą z języka polskiego (w klasie 5).

Poniedziałek 25.03, godz. 8.55 - 9.40. 

Szkoła Podstawowa nr 3

Ul. Lipowska 26

Czechowice-Dziedzice

Sala nr 31 na I piętrze


Zaproszenie 

Serdecznie zapraszam

na lekcję otwartą z języka angielskiego,

która odbędzie się

18 marca 2019 r.

na lekcji 3. (godz. 9:50-10:35) w sali nr 29,

w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Szkolnej 6.zapraszam w najbliższy czwartek (28.02) na lekcję otwartą z matematyki. Lekcja 5 (godz. 11.45-12.30), sala nr 31 (I piętro). Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Lipowska 26, Czechowice-Dziedzice.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych jutro (wtorek 05.02.2019r.) na godz 9:50-10:35. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Polna 33 - Sala 89.Zapraszam nauczycieli na lekcję otwartą przeprowadzoną w ramach projektu "Aktywna tablica". Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dz, wtorek 8 I 2019 r o godz 11. 45 w sali 202Katarzyna Gandorska


Bartłomiej Nowak


Mariola Paluszek


MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

 

  Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

 

   Głównym celem powołania do życia międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej i związanych z nią nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych w celu podniesienia jakości pracy szkoły i zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach.

   Oprócz spotkań dyskusyjnych odbywać się będą również spotkania robocze, w czasie których członkowie sieci uczestniczyć będą w obserwacji zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”. Każde obserwowane zajęcia zostaną podsumowane na panelu dyskusyjnym, w trakcie którego analizowany będzie ich przebieg z naciskiem na mocne i słabe strony.

   Dzięki tak zorganizowanej współpracy możliwe będzie nie tylko wyciągnięcie wniosków, ale przede wszystkim opracowanie rekomendacji dla dalszej współpracy.

   Każda ze szkół tworzących sieć w ramach programu „Aktywna tablica” wzbogaciła swoją bazę o inne narzędzia pracy. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zaobserwować pracę w oparciu o różnorodne narzędzia, tj.:

 • monitory interaktywne
 • tablice interaktywne różnego typu – z projektorami krótkoogniskowymi i tradycyjnymi.

Sieć współpracy "Czechowice-Dziedzice"

Do realizacji programu Rządowego, w ramach sieci współpracy,  przystąpili nauczyciele z następujących szkół w Czechowicach-Dziedzicach:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; koordynator - Joanna Bobiec,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; koordynator - Paulina Chlebek,
 • Szkoła Podstawowa nr 3;                koordynator - Monika Maciejowska,
 • Szkoła Podstawowa nr 6;                koordynator - Katarzyna Gandorska,
 • Szkoła Podstawowa nr 7;                koordynator - Anna Perłowska,
 • Szkoła Podstawowa nr 8;                koordynator - Mariola Paluszek,
 • Katolicka Szkoła Podstawowa;        koordynator - Bartłomiej Nowak.

W ramach WDN uczestnicy sieci będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej tak, aby w następnych miesiącach te nowoczesne narzędzia, o które wzbogaciła się szkoła były w pełni wykorzystane. Chcemy upowszechniać nowe technologie i te zajęcia staną się zajęciami otwartymi.


Plan pracy zespołu

 • opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu
 • obserwacje zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły
 • spotkania dyskusyjne – omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę
 • pisanie sprawozdań ze spotkań
 • opracowanie scenariuszy do publikacji
 • założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań )
 • zamieszczanie informacji na stronie www.czecho.pl oraz stronie Urzędu Miasta o programie i realizacji zadań

Harmonogram pracy zespołu

Listopad 2018 

 • spotkanie organizacyjne, opracowanie dokumentacji zespołu- przygotowanie planu pracy zespołu,  przydział zadań, opracowanie harmonogramu
 • założenie zakładki na stronie internetowej szkoły (zamieszczanie informacji o programie i realizacji zadań)

Grudzień 2018 

 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Styczeń 2019

 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 8, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Luty 2019

 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Marzec 2019

 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Katolickiej Szkole Podstawowej,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 7, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Kwiecień 2019

 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.

Maj 2019

 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 7, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 6, 
 • spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.
 • Podsumowanie działań w ramach "Sieci współpracy Czechowice-Dziedzice".