TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 - 29 lutego 2020

27 kwietnia - 8 maja 2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 6 marca 2020

do 13 maja 2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 marca 2020

do 15 maja 2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27 marca 2020

do 27 maja 2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31 marca 2020

do 29 maja 2020

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

               regulamin rekrutacji 2020-2021

 


Załącznik 1

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

PLIK


Załącznik 2

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

PLIK


Załącznik 3

Zgłoszenie przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej.

PLIK


Załącznik 4

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Download
Załącznik nr 4 oświadczenie woli-1.pdf
Adobe Acrobat Document 45.2 KB