Pixabay


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15–30 kwietnia 2019

3–12 czerwca 2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 8 maja 2019

do 14 czerwca 2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 maja 2019

do 17 czerwca 2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 24 maja 2019

do 27 czerwca 2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31 maja 2019

do 28 czerwca 2019


REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Download
regulamin rekrutacji 2019-2020.pdf
Adobe Acrobat Document 149.6 KB

Załącznik 1

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Download
Załącznik nr 1 zgłoszenie dziecka zamesz
Adobe Acrobat Document 236.2 KB

Załącznik 2

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Download
Załącznik nr 2 wniosek spoza rejonu (1).
Adobe Acrobat Document 563.7 KB

Załącznik 3

Zgłoszenie przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej.

Download
Załącznik nr 3 zgłoszenie dziecka 6 do k
Adobe Acrobat Document 362.4 KB

Załącznik 4

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Download
Załącznik nr 4 oświadczenie woli-1.pdf
Adobe Acrobat Document 45.2 KB