Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna


Religia


Etyka


Język polski


Język angielski


Język niemiecki


Edukacja dla bezpieczeństwa


Matematyka


Chemia


Biologia


Fizyka


Geografia


Historia


Informatyka


Muzyka


Plastyka


Technika


WF


Wiedza o społeczeństwie


Edukacja regionalna


Wychowanie do życia w rodzinie