· 

Informacja dotycząca żywienia i pracy świetlicy

Szanowni Państwo!
    Cena 1 obiadu 3,50-zł
    Termin płatności – 10 każdego miesiąca.

Bardzo proszę pilnować tego terminu. Za zebrane pieniądze kupujemy produkty i artykuły spożywcze na obiady.
    Nie ma zwrotów za nie zgłoszone nieobecności na obiadach.

Wszystkie nieobecności na obiadach należy zgłosić z wyprzedzeniem lub telefonicznie w szkole najpóźniej do godz. 8.00 nr telefonu: 32/ 2153647 wew.12 lub 19.

    Na stronie internetowej naszej szkoły zamieszczane są informacje dotyczące miesięcznej odpłatności za obiady oraz jadłospisy
    Świetlica czynna jest do godz. 16:30.
    Osoby potrzebujące pomocy w dofinansowaniu obiadów proszone są o bezpośredni kontakt z kierownikiem świetlicy codziennie w godz. 12.00-16.30 lub w poniedziałki od 8.30 -16.30

/ z wyłączeniem godz. 13.30-15.30 pn-pt –lekcje /
    Osoby, które chciałyby pomóc finansowo i darować środki na żywienie innych dzieci również proszone są o kontakt z kierownikiem świetlicy.

BARDZO PROSIMY !!! Rodziców o wspieranie naszych akcji charytatywnych i ekologicznych.
Pomagamy :

    Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” (zbieramy drobne datki 2-3 razy w roku szkolnym, przeprowadzamy akcje),
    przez cały rok zbieramy puszki aluminiowe, baterie, nakrętki plastikowe
    Dwa razy w roku organizujemy świąteczne kiermasze charytatywne.
    Współpracujemy z Ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych z Pszczyny

AKCJA:

”Coś miłego - zabawnego dla naszych najmłodszych”
 –zbiórka zabawek, książek, klocków, gier do świetlicy  WAŻNE!