Oddział przedszkolny

Grono pedagogiczne

 

Grupa Biedronki:

mgr Izabela Pinta

mgr Magdalena Jagielska

 

 

Grupa Sówki:

mgr Anna Markowicz

Katarzyna Lach - Borowska

 

 


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2022/2023

W dniu dzisiejszym ruszyła  rekrutacja do  przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Została uruchomiona strona, gdzie możecie Państwo dokonać zapisu dziecka drogą elektroniczną.

Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice-Dziedzice przeprowadzanie procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Można również za jej pomocą zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz sprawdzić ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie.

wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania.

REKRUTACJA 2022  /klik/

 

Rekrutacja

Lista przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego


Lista kandydatów przyjętych do przedszkola: 


 1. REKRUTACJA do przedszkola 2023/2024 r. ogłoszenie: TUTAJ!

 3.  RODO: TUTAJ! 

4. KRYTERIA: TUTAJ!

5.Oświadczenie woli: TUTAJ!

6. Zarządzenie Burmistrza: TUTAJ!

 


O PROJEKCIE 

 

" W przedszkolu jak w domu"

 UDA-RPSL.11.01.03-24-0655/19-00 Projekt „ W przedszkolu jak w domu . Wsparcie przedszkoli w Gminie Czechowice-Dziedzice”. W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przygotował pod koniec 2019 roku wniosek konkursowy w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt „ W przedszkolu jak w domu. Wsparcie przedszkoli w Gminie Czechowicach-Dziedzicach” został wysoko oceniony pod względem merytorycznym i formalnym oraz po negocjacjach zakwalifikowano go do finansowania. Umowa została podpisana 29.12.2020 roku.

Celem projektu jest utworzenie dodatkowych 40 miejsc przedszkolnych i wsparcie wychowania przedszkolnego w Gminie Czechowice-Dziedzice.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 31.08.2021r.

Realizatorami projektu są:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

w Czechowicach-Dziedzicach

Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

 

Całkowity koszt projektu wynosi: 653 182,50 zł.

w tym wkład z UE wynosi: 555 205,12 zł.

 

Realizacja projektu:

Od 01.07.2020 r. zespół projektowy wyłoniony z pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przystąpił do realizacji w/w projektu. Rozpoczęto od adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach dla nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. Zakres prac remontowych obejmował wykonanie nowych ciągów sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej, dostosowanie pomieszczeń do przepisów sanitarnych, remont podłóg, malowanie pomieszczeń, wymianę ciągu kanalizacyjnego. Wszystkie prace remontowe zakończono do 25.08.2020 r.

Równolegle prowadzono zakupy nowych mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu elektronicznego. Do końca sierpnia oddziały zostały wyposażone.

Od 01.09.2020 r. po wcześniejszej rekrutacji, przyjęto 40 dzieci do nowych dwóch oddziałów przedszkolnych.

Projekt obejmuje 40 dzieci, które cały 10 godzinny pobyt w przedszkolu mają bezpłatny. Bezpłatne jest również wyżywienie oraz wyprawka przedszkolaka. Koszty pokryte są z dofinansowania ze środków UE oraz wkładu własnego gminy. Dzieci otrzymały również pełną wyprawkę przedszkolaka.

Po zakończeniu projektu będzie zachowana jego trwałość. Dotyczyć to będzie zatrudnienia nauczycieli i obsługi oraz utrzymania utworzonych 40 miejsc przedszkolnych.

Dzięki projektowi Gmina pozyskała 40 bardzo potrzebnych miejsc przedszkolnych, które są świetnie wyposażone i bardzo przyjazne dzieciom. Nie do przecenienia jest wymiar finansowy, który pozwolił zaoszczędzić Gminie pokaźną kwotę środków, które można spożytkować na kolejne inwestycje oświatowe.

 

 

 


 UDA-RPSL.11.01.03-24-0655/19-00 Projekt „ W przedszkolu jak w domu . Wsparcie przedszkoli w Gminie Czechowice-Dziedzice”. W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.