· 

Biblioteka szkolna

Agata Szymańska

plan zajęć  2017/2018:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

 

Biblioteka

Wtorek: 8.00 - 15.25 Biblioteka

Środa: 8.00 – 14.35 Biblioteka

Czwartek: 8.45 – 14.00 Biblioteka

Piątek: 8.00 – 12.45 Biblioteka