· 

Żyj ekologicznie z Fundacją ARKA

Pod tym hasłem nasza szkoła od września promuje i edukuje uczniów podczas lekcji, zajęć świetlicowych i okazjonalnych sytuacji, wydarzeń.
Korzystając z otrzymanych materiałów edukacyjnych wykonaliśmy gazetkę tematyczną, przeprowadzamy pogadanki i mobilizujemy uczniów do akcji zbierania zakrętek, butelek plastikowych, baterii, makulatury.

 

Naprawdę mamy duże „zbiory”, które sukcesywnie są odbierane przez odpowiednie instytucje i zakłady recyklingowe, z którymi współpracujemy.

 

Mamy nadzieję że działania ekologiczne i nauka przyniosą efekty również w życiu dorosłym naszych uczniów. Ich świadomość i współodpowiedzialność za czyste powietrze i najbliższe środowisko dalej będzie się rozwijać i wpływać na ich postawę proekologiczną.

 

Katarzyna Kościelny