· 

Nie marnuj jedzenia!


    

Na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Omówiony został problem nieprzemyślanego i nieekonomicznego gospodarowania jedzeniem. Marnowanie jedzenia, nieprzemyślane zakupy i nieprawidłowe nawyki żywieniowe to bardzo istotny, ważny problem życia każdego z nas.

    
Efektem końcowym pracy z uczniami kl.I i VII oraz II i III gimnazjalnych jest gazetka w jadalni szkolnej z plakatami i najważniejszymi informacjami na w/w temat.

                                                                                           Katarzyna Kościelny