· 

Dekalog dla nauczyciela

Dekalog dla nauczyciela ;)
    A wszystko zaczęło się w Raju, gdzie Bóg stworzył najdoskonalszy komputer świata w dwóch wersjach: pięknej, czyli kobietę i eleganckiej, czyli mężczyznę. Wkrótce Adam i Ewa zostali szczęśliwymi rodzicami. Jak wielkie spotkało ich szczęście mieli się przekonać już wkrótce. Bóg widząc, że jego stworzenie nie tylko nie jest zbyt dobre, ale wygląda na mocno niedopracowane, postanowił dokonać koniecznej korekty. W tym celu zerwał z drzewa poznania dobrego i złego gałązkę i tchnął w nią życie. W ten sposób narodził się nauczyciel. Bóg rozkazał mu, by natychmiast udał się na ziemię, by zrobić porządek z synami Adama i Ewy. Przy okazji zobowiązał nauczyciela do przestrzegania dekalogu, który brzmi:

     1. Kochaj ucznia każdego, jak siebie samego. 2. Cierpliwy bądź stale, do tego dąż wytrwale. 3.Bądź miły i sympatyczny, otrzymasz od uczniów podarunek śliczny. 4. Dziel się swoją mądrością, z dużą częstotliwością. 5.Z byle powodu się nie obrażaj i do uczniów się nie zrażaj. 6.Naucz się wybaczać i do problemu nie wracać. 7.Zbyt długie pouczanie, to głowy zawracanie. 8.Bądź wyrozumiały, staniesz się doskonały. 9.Bądź sprawiedliwy, a nigdy leniwy. 10.Dzięki wytrwałości, doprowadzisz uczniów do szczęśliwości.

I stan ten trwa do dziś.

     Dlatego 13 października br. młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pań: Bogumiły Łuckiej, Jolanty Kucharskiej i Haliny Krupnik , uczciła Dzień Komisji Edukacji Narodowej programem „Droga człowieka do wiedzy”.

      W spotkaniu brały udział : dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz młodzież nasze szkoły.

  Dziękujemy młodym aktorom, chórowi pod kierunkiem pani Haliny Piłocik oraz pierwszoklasistom, którzy pod opieka pani Iwony Polaczek uświetnili uroczystość. Występ urozmaicił piękny wystrój sali przygotowany przez panią Mariolę Paluszek.

    Pamiętajmy, że ,,Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji”.