· 

Kalendarz klasyfikacji śródrocznej 2017/2018

 

 

 

Kalendarz klasyfikacji śródrocznej 2017/2018:

 

 

  1. Do 21 grudnia (czwartek) należy poinformować uczniów oraz rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i oceną naganną z zachowania - pisemnie i otrzymać pisemne potwierdzenie.
  2. Do 18 stycznia 2018 (czwartek) należy poinformować uczniów oraz rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie z zachowania.
  3. 23 stycznia 2018r. (wtorek) godz. 15.30 konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej.
  4. 25 stycznia 2018r. (czwartek) godz. 16.30 zebrania wychowawców z rodzicami - podsumowanie I semestru.
  5. 26 stycznia 2018r. (piątek) – święto patrona (zajęcia wychowawcze).