· 

Warsztaty papiernicze dla klasy 1A ze Szkoły Podstawowej nr 5

 

 

 

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań w projekcie Zdolni z Czechowic -Dziedzic.

 

19 grudnia 2017r, uczennice z klasy 7 przeprowadziły, przygotowane w swoich zespołach projektowych, zajęcia dotyczące piśmiennictwa i historii powstania papieru. Zajęcia skierowane były do uczniów z zespołu projektowego klasy 1A Szkoły Podstawowej nr 5.

Uczennice omówiły kolejne etapy rozwoju piśmiennictwa pokazały, młodszym koleżankom i kolegom, jak to wyglądało od prehistorii do czasu wynalezienia papieru w Chinach. Wszystko to poparte było praktycznymi działaniami pierwszaków.

 

                                                                             

                                                                            Opiekunowie projektu:

                                                                            Mariola Paluszek

                                                                            Ewa Gola - Okruta