· 

Wyjazd narciarski

W dniu 8.03.2018 Uczniowie SP nr 8 mieli możliwość szusowania na nartach w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim, był to pierwszy taki wyjazd w naszej szkole i brali w nim udział uczniowie o zaawansowanych umiejętnościach. Wszyscy razem z opiekunami w składzie

Ks. Kamil Kaczor, Łukasz Żurek oraz Jarosław Siemaszko mieli nogi z betonu po 6 godzinnym maratonie jeździeckim. Myślę, że będziemy kontynuować takie wyjazdy rekreacyjne, w których było mnóstwo dobrej zabawy i ruchu.

Skład wycieczki: Filip Świętek, Michał Kieloch, Jan Adamaszek, Wojciech Gwiżdż, Adam Żelazny, Borys Płachno.