· 

Zaproszenie dla rodziców i przyszłych uczniów klasy pierwszej