· 

POWITANIE WIOSNY 2018 W SP NR 8!!!

21 marca powitaliśmy WIOSNĘ tradycyjnym paleniem Marzanny / i to nie jednej! 

Żegnaj ZIMO za rok!

                                                            Katarzyna Kościelny