· 

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków!

Najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2018 roku.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawiają sposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY KLIMAT. Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisujący się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

ZADANIE KONKURSOWE

JAK PRZEBIEGA KONKURS?

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawia konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła RATUJEMY KLIMAT. Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wydane w formie znaczków pocztowych przez Pocztę Polską.