· 

Bezpieczne wakacje

W naszej szkole,  w czerwcu ,odbyła się akcja „Bezpieczne wakacje!”

Nasi uczniowie na lekcjach ,w świetlicy i podczas spotkań z nauczycielami omawiali tematykę bezpiecznego korzystania z czasu wolnego i z bogactwa otaczającej nas przyrody.

 Zwróciliśmy uwagę na temat ochrony i niezaśmiecania  środowiska ,w którym odpoczywamy 

oraz przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady bezpiecznego odpoczynku.

Podsumowaniem były prace plastyczne ,plakaty i rysunki wykonane przez uczniów oraz eksponowanie ich na korytarzu szkolnym.

ŻYCZYMY  WSZYSTKIM UDANYCH  i B E Z P I E C Z N Y C H   WAKACJI!!

 

                                                                                                     Katarzyna Kościelny