· 

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO –              3 września 2018 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  -     23 – 31 grudnia 2018 r.

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU         -              11 stycznia 2019 r.

FERIE ZIMOWE  -                                11 – 24. lutego 2019 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA –  18 - 23 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje –                                  18, 19, 20 marca  2019 r.

 

 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ:                

 Część humanistyczna                   -      10 kwietnia  2019 r.  środa 

 Część matematyczno-przyrodnicza -   11 kwietnia  2019 r.  czwartek

 Część języka obcego nowożytnego -    12 kwietnia   2019 r.  piątek

 

 EGZAMIN W KLASIE ÓSMEJ  -                

 Język polski          -   15 kwietnia  2019 r.  poniedziałek – 120 min 

 Matematyka            - 16 kwietnia  2019 r  wtorek – 100 min

 Język obcy              - 17 kwietnia   2019 r. środa – 90 min

 

DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

6 dni egzaminu – 10,11,12,15,16,17 kwietnia 2019 r.

2 listopada  - piątek

2 maja  . – czwartek

 

ŚWIĘTA- DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

   1 listopada 2018 r. – czwartek

   1 maja 2019 r. – środa

   3 maja 2019 r. - piątek

   20 czerwca  2019 r. - czwartek

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO     -  21 czerwca 2019 r.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI:

Zebrania informacyjne       - 11 września 2018 r.       - godz.16.30    

Zebrania  ogólnoszkolne   - 10  stycznia 2019 r. – czwartek  -  I semestru                                

indywidualne spotkania  -  każdy ostatni wtorek miesiąca 

                  od 16.30. do 17.00 – wychowawcy klas

                 od 17.00 do 18.00 – wszyscy nauczyciele              

 

TERMINY KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH:

  • 30 października 2018 r.
  • 27 listopada 2018 r.
  • 18 grudnia 2018 r.
  • 26 lutego 2019 r.
  • 26 marca 2019 r.- obowiązkowe zebranie rodziców klas 3 i 8 z dyrektorem szkoły
  • 30 kwietnia 2019 r.
  • 28 maja 2019 r.

 

I semestr:

Zagrożenia do 11 grudnia 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna – 8 stycznia 2019 r.(wtorek)

 

Koniec roku szkolnego:

Zagrożenia do 13 maja 2019 r.(poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna – 14 czerwca 2019 r.(piątek)