· 

Dziękujemy!

DZIĘKUJEMY!!!

28.09.2018 w piątek ,oddaliśmy pierwszy zbiór zebranej odzieży,zabawek ,nakrętek i środków czystości dla dzieci niepełnosprawnych z DOREW z Piasku. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom i Uczniom. To szczytny cel  PAMIĘTAJMY: dobroć zawsze powraca!

Liczymy na dalszą pomoc,wsparcie i współpracę.

                                                             

                                                                                 

 Szkolny koordynator: Katarzyna Kościelny