· 

100-lecie Niepodległości - Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

Stowarzyszenie Patriotyczne ”Kresy” w Częstochowie organizuje akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Nasza Szkoła postanowiła    w tym roku też dołączyć do tej akcji, która opiera się na idei charytatywnej i patriotycznej.

Akcja polega na zbiórce artykułów żywnościowych, szkolnych i słodyczy.

Artykuły żywnościowe dostaną Polacy mieszkający w gminach Jaszuny i Mickuny oraz parafianie w Nowej Wilejce na wileńszczyźnie.

Święty Mikołaj słodycze, maskotki i artykuły szkolne przekaże dzieciom:

  • na Litwie (Wilno): polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i Pakienie
  • na Białorusi (Grodno): polskie szkoły w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie, Ostrowcu  i Grodnie
  • na Ukrainie (Lwów): polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego przy Katedrze Lwowskiej.

          Czekamy na: 

  • artykuły żywnościowe (z długą datą przydatności do spożycia),
  • artykuły szkolne
  • książki
  • maskotki
  • słodycze

Tylko do 5 listopada 2018 r. czyli do poniedziałku sala 44