· 

Pomóż św. Mikołajowi!

Źródło grafiki: Pixabay

Akcja charytatywna "Pomóż św. Mikołajowi"

Zapraszam Wszystkich Uczniów do działań wolontaryjnych. 

Przygotowujemy ozdoby i gadżety świąteczne na coroczny kiermasz świąteczny.

Można pracować w świetlicy po lekcjach lub w domu. Szczegóły i informacje w świetlicy.

Kiermasz w ostatni tydzień listopada. Czasu mało!

Zebrane datki  z  kiermaszu zostaną przekazane na rzecz "Pól  Nadziei" i DOREW z Piasku.

Bardzo proszę o zainteresowanie i pomoc.