· 

Zebrania

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

Zebrania informacyjne   - 11 września 2018r.   - godz.16.30    

Zebrania  ogólnoszkolne - 24 stycznia 2019r. – czwartek  podsumowanie  I semestru                                

indywidualne spotkania  -  każdy ostatni wtorek miesiąca 

                  od 16.30 do 17.00 – wychowawcy klas

                  od 17.00 do 18.00 – wszyscy nauczyciele              

 

TERMINY KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH:

  • 30 października 2018 r.
  • 27 listopada 2018 r.
  • 18 grudnia 2018 r.
  • 26 lutego 2019 r.
  • 26 marca 2019 r.- obowiązkowe zebranie rodziców klas 3 i 8 z dyrektorem szkoły
  • 30 kwietnia 2019 r.
  • 28 maja 2019 r.