· 

Zebrania

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

  • Zebrania informacyjne      10 września 2019r  - godz.16.30   
  • Zebrania  ogólnoszkolne           30 stycznia 2020r. – czwartek godz.16.30 -podsumowanie I semestru                 

TERMINY KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH:

  od 17.00 do 18.00 – wszyscy nauczyciele

  • 29 października 2019r.
  • 12 grudnia 2019r.
  • 25 luty 2020r.
  • 31 marca 2020r.- obowiązkowe zebranie rodziców klas 8 z dyrektorem szkoły
  • 19 maja 2020r.