· 

Jesteśmy Polakami

Jesteśmy Polakami ! Zajęcia w świetlicy.

W świetlicy dzieci miały cykl zajęć na temat :”Polska naszą ojczyzną”.

Poznawały nowe określenia ,zwroty ,nazwy  związane z postawą patriotyczną każdego Polaka.

Na mapie Polski określały granice Polski, szukały Morza Bałtyckiego, Wisły, Warszawy.

Wycinały z kolorowych gazet wszystko to, co kojarzyło im się z Polską, z życiem  we własnej ojczyźnie. Efektem działań grupy były prace plastyczne: Polska, przedstawiona ich wycinanką 

 i rysunkiem. Została zrobiona wystawka prac. Dzieci bardzo chętnie podejmowały temat 

związany z postawą patriotyczną. Warto ją kształtować od najmłodszych lat.

                                                                                                        Opiekun :Katarzyna Kościelny