· 

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Organizatorem kampanii jest Fundacja Narodowego Dnia Życia.

Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

W ramach projektu:

  • Wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych otrzymają od organizatorów kamizelki odblaskowe.
  • Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci.

   Na godzinach wychowawczych w naszej szkole wychowawcy przeprowadzili z uczniami zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze. 

   Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

   Zajęcia zakończyły się rozdaniem każdemu uczniowi klas  I – VIII kamizelek odblaskowych. 

 

Pamiętaj!

 

Noś kamizelkę!        Noś odblaski!       Bądź widoczny!