· 

List dyrektora do rodziców

Drodzy Rodzice,

 

informujemy, że w przeprowadzonym na terenie szkoły referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku.

W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także  w naszej szkole i trwać będzie do odwołania.

W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne i wychowawcze nie będą się mogły odbywać.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku.

 

Prosimy o zrozumienie i wsparcie w trudnej sytuacji.