· 

II miejsce w XXII Miejskich Zawodach w Udzielaniu Pierwszej Pomocy

    Już po zawodach ... Jak co roku, Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Czechowice-Dziedzice w dniu 13 kwietnia 2019 r. zorganizowała już XXII Miejskie Zawody Drużyn Młodzieżowych w Udzielaniu Pierwszej Pomocy pod Patronatem Burmistrza pana Mariana Błachuta. 

      Nasza szkoła i w tym roku wzięła udział w zawodach. Drużyna w składzie: Paweł Wójcik (3b gimnazjum) - kapitan, Oliwia Hurynowicz (8a SP),Patryk Dzianach (8a SP) i Wiktoria Kaczmarek (8e SP) zdobyła II-gie miejsce. 

   

                                                                            Gratuluję drużynie!!!

    Podczas zawodów pięcioosobowe zespoły rywalizują w udzielaniu pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Zawodów stacjach. Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji Mistrzów Pierwszej Pomocy. 

    Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów i wyglądają bardzo realistycznie. W tym roku ze względu na pogodę zawody odbyły się w naszej szkole.  

 

            

    Należy pamiętać, że pierwsze minuty po wypadku decydują o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych. Zawody były bardzo emocjonujące. Zawodnicy musieli wykazać się znajomością zasad pierwszej pomocy, np. oparzenia, otarcia,  czy wypadku samochodowego.Dla naszej drużyny dodatkowym wyzwaniem był brak piątego zawodnika. Z tego powodu tym większe słowa uznania  należą się  Pawłowi, Oliwii, Patrykowi i Wiktorii.

       Grupa Ratownictwa PCK zaprosiła wzorem lat ubiegłych  do organizacji Zawodów swoich kolegów z Místní skupina ČČK Orlová - zaprzyjaźnionych ratowników z miasta partnerskiego Orlova.

 

    Rywalizacja była niezwykle zacięta. Dziękuję drużynie za zaangażowanie. Dziękuję także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach zawodników. 

 

                                                                                  Opiekun SK PCK Bogumiła Nycz