· 

Wizyta na zajęciach wychowawczo-profilaktycznych w ośrodku DOREW w Piasku

30 maja 2019 roku  klasa 7c z wychowawcą  Panią Bogusią Nycz i opiekunem Katarzyną Kościelny wzięła udział w zajęciach o charakterze  wychowawczo-profilaktycznym

 w ośrodku  DOREW w Piasku. Spotkanie było bardzo udane  i wierzę, że uczniowie wzbogacili nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie życiowe, ale naukę humanitaryzmu i wolontariatu.

                                                                    

                                                                                             Szkolny koordynator

                                                                      współpracy szkoły z ośrodkiem DOREW w Piasku

                                                                                             Katarzyna Kościelny