· 

Na świetlicy fajnie jest!

 

Dzieci uczą się wspólnego przebywania razem, rozwiązywania konfliktów

i współdecydowania w zabawie

i podczas zajęć.

Rozwijają swoją wyobraźnię,

umiejętności i zdolności.

Razem jest fajnie!

 

Zdjęcia w Galerii

                                                                                       Katarzyna Kościelny