· 

Magia Beskidów-konkurs

Zapraszam do konkursu plastycznego, powiatowego !

Temat:    beskidzkie krajobrazy, portrety; zaułki i zakamarki, zapomniane zabytki, kapliczki, drewniane domki, tradycje i zwyczaje beskidzkie, widok przez „dziurkę od klucza” i „na starym strychu u babci”.

Termin oddania prac ze zgodami od rodziców  w świetlicy:

 12 listopad  wtorek !                                                      

Chętni zgłaszają się do świetlicy po druki dla rodziców

/zgody na przetwarzanie danych osobowych/   

Format:  minimum  A4 /mały  blok/

Technika:  dowolna !

Organizator: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART” Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej pod patronatem Starosty Bielskiego.

                                                                   

 

                                                                                           Katarzyna Kościelny