Konkurs plastyczny "Pluszowy miś"

 

·      Konkurs adresowany jest do uczniów

klas I-III.

·      Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolnie wybraną techniką

płaską lub przestrzenną.

·      Prace należy podpisać

imieniem, nazwiskiem i klasą

jej autora oraz dostarczyć do sali 39

do 22.11.2019r.

·      Oceniana będzie zgodność

z tematyką konkursu,

samodzielność wykonanych prac 

                                                               i pomysłowość.

·      Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom,

a laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator:

Monika Adamczyk