· 

VII Gminny Konkurs na wykonanie rodzinnej szopki bożonarodzeniowej