· 

Marzycielska poczta

Zwyczajem grudniowym wszystkie klasy naszej szkoły wysłały kartki świąteczne dzieciom, których profile znajdują się w Marzycielskiej poczcie, a akcja ta polega na wysyłaniu tradycyjnych listów

i kartek do chorych dzieci z całej Polski.

Wszystkim podopiecznym i ich rodzinom życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!