· 

Informacja o pracy placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice w kontekście zagrożenia korona wirusem.

Na podstawie decyzji Premiera RP oraz Zarządzenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic odwołuje się z dniem 12.03.2020 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, we wszystkich szkołach podstawowych dla, których organem założycielskim jest Gmina Czechowice-Dziedzice. 

Zawieszenie zajęć obowiązuje do dnia 27.03.2020r. 
Dla wyjątkowych przypadków braku opieki w dniach 12 i 13. 03.2020 r. zostaną uruchomione zajęcia opiekuńcze
( tylko te dwa wskazane dni ) 12.03. 2020 r. zamykamy również opiekę przedszkolną.

Podobnie jak w szkołach w wyjątkowych przypadkach12 i 13. 03. 2020 r. uruchomione zostaną dyżury
w przedszkolach. Zamknięcie przedszkoli następuje również do dnia 27.03.2020 r. 

Prosimy rodziców aby w okresie zamknięcia placówek oświatowych dzieci pozostawały w domach i nie kontaktowały się z innymi dziećmi. Dzieci powinny unikać wszelkiego przemieszczania się
i wychodzenia na zewnątrz.