· 

Informacja dla rodziców

 

Drodzy Rodzice,

przesyłamy kolejną porcję wskazówek (mam nadzieję pomocnych), tym razem adresowaną do Was-Rodziców. Powinny pomóc w tej trudnej sytuacji i  podpowiedzieć, jak motywować dziecko do nauki teraz, gdy nauka odbywa się w warunkach domowych.

 

Szanowni Państwo!

Obecna sytuacja może powodować u dzieci zagubienie oraz niechęć do samodzielnej nauki. Mogą wyszukiwać wiele wymówek, aby nie pracować zdalnie. Nie wolno pozwolić, by udało im się tego uniknąć. Musimy konsekwentnie stać na stanowisku, że nauka jest obowiązkiem i nic dziecka z niej nie zwolni. Powinno ono odczuć, że nie ma wyjścia i musi odrobić zadania zlecone przez nauczycieli.

Jeśli jednak dziecko będzie siadało do lekcji tylko dlatego, że musi, jego praca okaże się mało efektywna. Człowiek najlepiej uczy się wtedy, gdy rozumie sens i cel edukacji. Dlatego też zachęcajmy dziecko do nauki, pokazując, do czego zdobywana obecnie wiedza może mu się przydać w przyszłym życiu.

Bardzo ważne jest, aby dziecko miało pozytywne nastawienie do pracy. Dlatego nie narzekajmy przy nim na programy nauczania, nie krytykujmy zadań, jakie otrzymało ono do zrealizowania.

Nauka zdalna jest dla dziecka ogromnym wyzwaniem. Może ono mieć wrażenie zagubienia, pozostawienia samemu sobie. Starajmy się więc towarzyszyć mu w pracy. Możemy wyjaśniać pewne kwestie, udzielać dodatkowych wskazówek. Dzięki temu dziecko odczuje, że jego edukacja jest dla nas bardzo ważną sprawą oraz wzrośnie jego motywacja do pokonywania trudności.

Nauka zdalna wymaga ogromnej dyscypliny. Nie wszystkie dzieci są już gotowe, by samodzielnie przez to przejść. Powinniśmy im w tym pomóc. Najlepszą strategią okazuje się w tym względzie opracowanie wspólnie z dzieckiem planu dnia.

W planie tym należy uwzględnić stałe godziny przeznaczone na naukę, czas dedykowany odpoczynkowi, porę wypełniania stałych obowiązków domowych. Musimy konsekwentnie przestrzegać tego, by dziecko najpierw uczyło się, a dopiero potem oddawało przyjemnościom. Niech nabierze przekonania, że ulubione rozrywki stanowią formę nagrody za wykonaną pracę.

Niezależnie od tego, powinniśmy dodatkowo nagradzać dziecko za trud i wysiłek, jakie podjęło, realizując zlecone przez nauczycieli zadania. Nagrodą może być nasza pochwała, komplement czy czas spędzony wspólnie z dzieckiem. Nie powinny to być natomiast nagrody rzeczowe ani finansowe.

Nie przeszkadzajmy dziecku, kiedy pracuje. Nie pytajmy go o nic, nic do niego nie mówmy (oczywiście za wyjątkiem sytuacji pomocy w nauce). Niech dziecko czuje, że traktujemy jego wysiłek poważnie.

Bądźmy dla naszego dziecka pozytywnym przykładem. Kiedy będzie widziało, że rodzice czytają książki czy oglądają filmy edukacyjne, chętniej sięgnie po tego typu pozycje

Zachęcam Państwa także do skorzystania z dodatkowych wskazówek, które zawarte są w ulotce skierowanej do uczniów.

Autor: Elżbieta Wika – pedagog, "Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli".

 

Ulotka dla uczniów : szkola-podstawowa.edu.pl/nauka-zdalna-ulotka/?fbclid=IwAR0ana1Faev2dNXZ_B5f6nzi2IJ9WevojDADHOARxJk52Inb20TklxqKtJ8