· 

List ze szkoły z Ngaundaye

 

Podziękowania i pozdrowienia, dla nas jako społeczności szkolnej, od dzieci z naszej adoptowanej szkoły z Ngaundaye, która znajduje się w Republice Środkowoafrykańskiej.

 

 

Zapraszam do zapoznania się z treścią listu.

 

Agata Szymańska

 

LIST

 

 

 

11.05.20 r.

 

Szanowni Państwo!

 

Chciałabym złożyć na Państwa ręce najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich dzieci objętych programem adopcji szkoły. Dziękuję za wsparcie finansowe ich edukacji - to najlepszy prezent jaki mogą dostać od losu. Dzięki umiejętnościom i wiedzy zdobytej w szkole będą mogły zmienić swoją przyszłość. Aktualnie w Republice Środkowoafrykańskiej szkoły zostały zamknięte, ale jeszcze w czerwcu dzieci mają do szkoły wrócić.

 

W zeszłym roku uczestnicząc w wyprawie okulistów do Republiki Środkowoafrykańskiej na własne oczy widziałam wszystkie klasy w dotowanej przez Państwa szkole, w każdej z nich dzieci i nauczyciele prosili o przekazanie podziękowań osobom z Polski, które wspierają ich edukację. Do szkoły w Ngaundaye uczęszcza ponad pół tysiąca dzieci. Siostry Pasterzanki mogą opłacić im dodatkowe zajęcia i mogą wypłacać pensję miejscowym nauczycielom. Są to ludzie, którzy wypełniają swoje powołanie z wielkim zaangażowaniem i mają dużo serca i serdeczności dla uczniów. Jeden z nauczycieli codziennie przebywa pieszo kilkunastokilometrową drogę. Zostaje też po lekcjach i pomaga uczniom, którzy gorzej sobie radzą z nauką. Dzieci do szkoły chodzą w mundurkach, ale gdy się je spotyka poza szkołą, można zauważyć, że pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Domostwa tam są bardzo biedne, a rodziny bardzo liczne. Dzieci mieszkają w warunkach tak skromnych, że nam - Europejczykom trudno to sobie wyobrazić.

 

Szkoła to dla tych dzieci ucieczka od trosk i namiastka prawdziwego dzieciństwa.

 

Dzięki Fundacji „Redemptoris Missio” przy szkole powstał też gabinet stomatologiczny i dzieci będą mogły liczyć na opiekę dentystyczną. To ewenement w skali całego kraju, który poprzez długotrwałą wojnę domową pogrążony jest w chaosie.

 

Chciałabym, aby Państwo wiedzieli, iż to dobro, którym się Państwo podzielili będzie trwało długie lata i miało wielki wpływ na życie uczniów szkoły, którą Państwo wsparli.

 

Z całego serca dziękuję za Państwa wielką hojność i otwarte na pomoc bliźniemu serca.

 

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku

 

Justyna Janiec-Palczewska

 

Prezes Fundacji „Redemptoris Missio”

 

 

 

Justyna Janiec-Palczewska

 

Prezes Zarządu

 

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”