· 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Głosowanie, które miało miejsce 28.09.21 wyłoniło samorząd uczniowski. Przewodniczącym szkoły została Lena Soszka uczennica 5 klasy natomiast funkcja zastępcy przypadła uczennicy klasy 4 Julii Siudak.

Celem samorządu uczniowskiego będzie m. in. reprezentowanie ogółu uczniów, działanie na rzecz społeczności uczniowskiej, dbanie o dobre imię i honor szkoły czy kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Główne zadania SU to:

- Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły

- Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego

- Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji

Ponadto samorząd będzie działał w różnych obszarach w tym działalność charytatywna, statutowa oraz kulturalno - oświatowa.

Ilona Szempruch