· 

Konkurs „CyberBEZPIECZNI w sieci”

UWAGA KONKURS !!!

 

„CyberBEZPIECZNI w sieci”

 

I. Cel konkursu.

Celem konkursu jest uświadamianie dzieciom i młodzieży jak wiele niebezpieczeństw czeka na nich w sieci oraz zwrócenie uwagi na kwestie świadomego korzystania z Internetu.

 

II. Uczestnicy konkursu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych:

- I grupa - grupa młodsza klasy I-III;

- II grupa - grupa średnia klasy IV-VI;

- III grupa - grupa starsza klasy VII-VIII.

Praca powinna posiadać jednego autora i musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 

III. Technika wykonania prac.

Technika wykonania prac – rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie.

Dopuszczalny format prac – nie większy niż A3.

Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona opisem zawierającym następujące dane:

- imię i nazwisko, wiek autora pracy, z zaznaczeniem grupy (I-III) zgodnie z regulaminem konkursu;

 

Termin oddania pracy do świetlicy: 31 styczeń 2022r w świetlicy.

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

Wszyscy aktywni uczniowie otrzymają punkty.

Najlepsze prace będą nagrodzone .

Dwa pierwsze miejsca będą brały udział w gminnym etapie tego konkursu.

szkolny koordynator konkursu Katarzyna Kościelny