· 

Wyniki XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tęcza"

Wyniki XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tęcza"

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”, organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie jest prowadzony przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Tematem XIX Edycji Konkursu było: „Piękno otaczającego nas świata”.

W roku szkolnym 2021/2022 Konkurs przeprowadzany był w czterech kategoriach konkursowych:

„Maluch” – uczniowie I , II, i III klas szkół podstawowych,

„Młodzik” – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,

„Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,

„Żak” – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W konkursie ,na etapie szkolnym ,wyróżnienia otrzymały :

Lena Soszka z kl.5a w kategorii Młodzik oraz Magdalena Hofmann z kl.2a w kategorii Maluch.

Serdecznie gratulujemy artystkom!

Kierownik świetlicy Katarzyna Kościelny