· 

Spartakiada przedszkolna

Spartakiada przedszkolna

 

W dniu 3.06.2022 w naszym przedszkolu odbyła się spartakiada! Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie do aktywności ruchowej dzieci, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły oraz przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami. Zabawa była świetna!

Izabela Pinta