· 

KARTA ROWEROWA

Uczniowie klasy 4a na przełomie maja i czerwca przystąpili do testu na kartę rowerową.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat, do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Od września do maja zdobywali wiedzę o przepisach ruchu drogowego. Przyswajanie wiedzy szło różnie, raz lepiej, raz ...

Końcowy efekt dla większości czwartoklasistów to wielki sukces – zdobycie swego pierwszego „prawa jazdy”.

Gratuluję !!!

Egzamin praktyczny odbył się w miasteczku ruchu drogowego w parku Szwajcarska Dolina. Dziękuję panu Łukaszowi Żurkowi za pomoc w jego przeprowadzeniu.

W GALERII znajdują się zdjęcia z przebiegu części praktycznej egzaminu.

Bogumiła Nycz