· 

PLAC ZABAW - PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Dzieci Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami przedszkolnymi w Czechowicach – Dziedzicach składają serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców Przedszkola oraz Szkoły, Radzie Osiedla „CENTRUM”, Burmistrzowi Marianowi Błachutowi, Darczyńcom i Sponsorom za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań mających na celu stworzenie placu zabaw dla dzieci z naszej placówki. Z całego serca dziękujemy również wszystkim Państwu którzy zaangażowaliście się w licytacje charytatywne na naszej grupie FB „BO JAK NIE MY TO KTO”. To właśnie te małe cegiełki i Państwa bezinteresowna życzliwość pozwoliły nam osiągnąć nasz cel.

 

Łączny koszt budowy placu zabaw wyniósł 63 612, 76:

- 27 490,76 Licytacje na rzecz placu zabaw grupa „BO JAK NIE MY TO KTO”

- 18 000 Burmistrz Czechowic Dziedzic

- 15 000 Rada Osiedla „CENTRUM”

- 3122,00 środki zebrane podczas imprez oraz kiermaszów w SP8

 

D Z I Ę K U J E M Y !!!

A.Sz.