Aktualności


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - 1 września 2020 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23 do 31 grudnia 2020 r.

ZAKOŃCZENIE I SEMESTRU - 29 stycznia 2021 r.

FERIE ZIMOWE - 4 do 17 stycznia 2021 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 1 do 6 kwietnia 2021 r.

 

EGZAMIN W KLASIE ÓSMEJ
Język polski        25 maja 2021 r. - wtorek

Matematyka        26 maja 2021 r. - środa

Język angielski    27 maja 2021 r. - czwartek

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

3 dni egzaminu

21 i 22 grudnia 2020 r. - poniedziałek, wtorek

4 czerwca 2021 r. - piątek

23 i 24 czerwca 2021 r. - środa, czwartek

 

ŚWIĘTA – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

11 listopada 2020 r. - środa

3 maja 2021 r. - poniedziałek

3 czerwca 2021 r. - czwartek

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 25 czerwca 2021 r.

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania informacyjne - 7,8 września 2020 r.

Zebranie ogólnoszkolne - 29 stycznia 2021 r. godz.16.30 podsumowanie I semestru.

 

Terminy konsultacji indywidualnych

27 października 2020 r.

16 grudnia 2020 r. godz. 17.00 (środa) wychowawcy klas 4- 8 poprowadzą zebranie z rodzicami na platformie Teams, informując o możliwości i terminie poprawy ocen niedostatecznych.

17 grudnia 2020 r. godz. 17.00 (czwartek) zebranie na platformie Teams poprowadzą wychowawcy klas1-3.

23 luty 2021 r.

30 marca 2021 r. – obowiązkowe zebranie rodziców klas 8 z rodzicami

17 maja 2021 r. - kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

 

I semestr:

Zagrożenia do 15 grudnia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna - 26 stycznia 2021 r.

 

Koniec roku szkolnego  

Zagrożenia do 14 maja 2021 r. (piątek)

Konferencja klasyfikacyjna - 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Zakończenie roku szkolnego klas 8 - 22 czerwca 2021 r. (wtorek)