PRACOWNICY SZKOŁY

GRONO PEDAGOGICZNE

Lista nauczycieli, którzy w  roku szkolnym 2023/2024

dbają o wykształcenie i wychowanie naszych uczniów:

 

mgr Marta Porębska - dyrektor szkoły

                                       j. niemiecki, historia

 

mgr Agata Krywult - wicedyrektor

                                     zajęcia komputerowe

 

 

 

 

mgr Beata Adamek - zajęcia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna

 

mgr Malwina Bartosz - nauczyciel przedszkola /urlop/

 

mgr Ilona Bartoszek – bibioteka, biologia, geografia

 

mgr Karolina Baster - Krupnik - nauczyciel wspomagający, zajęcia integracji sensorycznej, rewalidacja

 

mgr Katarzyna Lach - Borowska - nauczyciel przedszkola

 

mgr Agnieszka Buczek - wdż

 

mgr Justyna Czachor - nauczyciel przedszkola, logopedia /urlop/

 

mgr Małgorzata Damaz - religia

 

mgr Ewa Gola-Okruta - pedagog szkolny, nauczyciel  wspomagający

 

mgr Stanisław Gola - historia

 

mgr Magdalena Głąb - matematyka

 

mgr Karolina Hałas - nauczyciel wspomagający, rewalidacja

 

mgr Magdalena Jagielska - nauczyciel przedszkola

 

ks. Marcel Jarzyna - religia

 

mgr Anna Kadewska - logopedia

  

mgr Monika Kłyszewska - edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

 

mgr Katarzyna Kościelny - kierownik świetlicy

 

mgr Ismena Krupnik- nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

 

mgr Jolanta Krzanowska - muzyka

 

mgr Jolanta Kucharska - j. polski

 

mgr Anna Markowicz - nauczyciel przedszkola

 

 mgr Justyna Nawracka - nauczyciel wspomagający

 

mgr Bogumiła Nycz - informatyka, plastyka, technika

 

mgr Elżbieta Ptaszek - psycholog

 

mgr Katarzyna Sikora - fizyka, chemia, wych. świetlicy

 

mgr Izabela Pinta -  nauczyciel przedszkola

 

mgr Iwona Polaczek - edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, rewalidacja

 

mgr Magdalena Smagoń - j. angielski

 

mgr Anna Szlęzak - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowawca  świetlicy, rewalidacja

 

mgr Łukasz Żurek - wf, edb

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Beata Siemaszko - sekretarz szkoły

 

Mariola Pawińska - pomoc nauczyciela przedszkola

Bożena Żuławska - woźna

Dorota Osińska - woźna

Małgorzata Adamczyk - woźna