Terminy indywidualnych konsultacji

ZEBRANIA OGÓLNE:

 

Zebrania informacyjne         10 września 2019r  - godz.16.30  

Zebrania  ogólnoszkolne      30 stycznia 2020r. –  godz.16.30 -podsumowanie I semestru           

     

TERMINY KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH:

 od 17.00 do 18.00 – wszyscy nauczyciele

 

29 października 2019r.

12 grudnia 2019r.

25 luty 2020r.

31 marca 2020r.- obowiązkowe zebranie rodziców klas 8 z dyrektorem szkoły

 

19 maja 2020r.