Terminy ZEBRAŃ  I  konsultacji INDYWIDUALNYCH

ZEBRANIA OGÓLNE:

6 września 2022 r. godzina 16.30 - zebranie informacyjne

31 stycznia 2023 r. godz.16.30 podsumowanie I semestru.

 

 

 TERMINY KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH:

25 października 2022 r.

29 listopada 2022 r.

13 grudnia 2021 r. godz. 17.00 (wtorek) wychowawcy klas 4- 6 poprowadzą zebranie z rodzicami informując o możliwości i terminie poprawy ocen niedostatecznych.

28 luty 2023 r.

28 marca 2023 r.

25 kwietnia

16 maja 2023 r. - kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną