Terminy ZEBRAŃ  I  konsultacji INDYWIDUALNYCH

ZEBRANIA OGÓLNE:

Zebrania informacyjne - 7 września 2021 r.

Zebranie ogólnoszkolne - 27 stycznia 2022 r. godz.16.30 podsumowanie I semestru.

     

TERMINY KONSULTACJI  INDYWIDUALNYCH:

 od 17.00 do 18.00 – wszyscy nauczyciele

 Terminy konsultacji indywidualnych

26 października 2021 r.

16 grudnia 2021 r. godz. 17.00 (środa) wychowawcy klas 4- 5 poprowadzą zebranie z rodzicami informując o możliwości i terminie poprawy ocen niedostatecznych.

16 grudnia 2020 r. godz. 17.00 (czwartek) poprowadzą wychowawcy klas1-3.

29 marca 2022 r. – zebranie z rodzicami

17 maja 2022 r. - kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną