Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Etyka

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa

Matematyka

Chemia

Biologia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Muzyka

Plastyka

Technika

WF

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie