· 

Konkurs plastyczny

Zapraszam do konkursu plastycznego
 „LIRYCZNE JABŁKO”!

Temat:    Artystyczna interpretacja wybranego wiersza / wiersze dołączone/
Termin oddania prac ze zgodami od rodziców  w świetlicy:
 26.09. czwartek!!
Chętni zgłaszają się do świetlicy po druki dla rodziców !
/zgody na przetwarzanie danych osobowych/   


Format:  tylko! A3 /duży blok/
Technika:  tylko! Rysunek lub malarstwo!
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu
                                                                   
                                                     Katarzyna Kościelny