· 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza zapisy 
do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzonych w roku 2013. Można też zapisać dzieci urodzone w roku 2014, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu można dokonać poprzez złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenie dziecka (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Zapisy trwają od 1 lutego do 29 lutego br.

Kartę zgłoszenia i wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły czynnym

od poniedziałku do środy  od 8:00 do 15:00

                          czwartek od 8:00 do 17:00

                           piątek     od 8:00 do 13:00

lub wydrukować ze strony szkoły
https://sp8.czechowice-dziedzice.pl/klasa-1/, 

gdzie znajduje się też Regulamin rekrutacji.